Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Lịch sinh hoạt chuyên môn

                                                          LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

                       CÁC TỔ THỰC HIỆN HỌP 2 LẦN/THÁNG VÀO TUẦN 2 VÀ TUẦN 4: 

Cụ thể:

MGL: Thứ ba

MGN: Thứ tư

MGB: Thứ 5

Bếp: Thứ 6

10:08 28/09/2016
282
Chưa ai thích bài này
Top