Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

toán số 6 tiết 3

  • Trường Mầm non Cổ Loa
  • 23-12-2016
  • 11.0 MB
Gi¸o ¸n: Lµm quen víi to¸n chñ ®Ò: Gia §×nh sè 6 tiÕt 3 tr­êng mÇm non cæ loa Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n Anh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết cách tách 1 nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần và gộp 2 phần thành nhóm có 6 đối tượng. - Trẻ nắm được số cách tách, gộp và kết quả từng cách tách gộp. 2. Kỹ năng: - Trẻ tìm hoặc tạo ra được các nhóm có số lượng là 6 sau đó tách làm 2 phần, nêu số lượng của mỗi phần (dấu hiệu từng phần ) - Trẻ gộp hai nhóm đối tượng thành nhóm có số lượng là 6 II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng của cô giáo: - Bài giảng điện tử: Số 6 tiết 3 - Lô tô hình ảnh các nhóm cây trồng có số lượng từ 1 đến 6. 2. Đồ dùng của trẻ: - Mỗi trẻ một rổ đồ dùng gồm có: 2 bát, 6 thìa
Xem nhiều hơn
Chưa ai thích bài này
Top